Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

180211

180211

Τεμάχιο

180275

180275

Τεμάχιο

232238

232238

Τεμάχιο

180204

180204

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

180002

180002

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

180001

180001

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10