Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

180211

180211

Τεμάχιο

180275

180275

Τεμάχιο

180658

180658

Τεμάχιο

180659

180659

Τεμάχιο

180668

180668

Τεμάχιο

180656

180656

Τεμάχιο

180204

180204

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

180002

180002

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

180001

180001

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

180655

180655

Τεμάχιο