Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

180230

180230

Τεμάχιο