Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

180012

180012

Τεμάχιο

180070

180070

Τεμάχιο