Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

099202

099202

Τεμάχιο

171120

171120

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

171534

171534

Τεμάχιο

171535

171535

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

171231

171231

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 35

171722

171722

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

170871

170871

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

171119

171119

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

171200

171200

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

173735

173735

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

170751

170751

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12