Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

099202

099202

Τεμάχιο

171120

171120

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

171534

171534

Τεμάχιο

171535

171535

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

171877

171877

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

171231

171231

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 120

171722

171722

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

170871

170871

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

171119

171119

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

171200

171200

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

173735

173735

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

170751

170751

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

173686

173686

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

173685

173685

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

173684

173684

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12