Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232534

232534

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 12

180048

180048

Τεμάχιο

180037

180037

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 10

180080

180080

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

232138

232138

Τεμάχιο

232139

232139

Τεμάχιο

232137

232137

Τεμάχιο

231070

231070

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

232611

232611

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 60

230431

230431

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

230029

230029

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

232332

232332

Τεμάχιο

232333

232333

Τεμάχιο

232064

232064

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

232063

232063

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

232182

232182

Τεμάχιο