Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

180048

180048

Τεμάχιο

180037

180037

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 20

180080

180080

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

231312

231312

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

231848

231848

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

231070

231070

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

231369

231369

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

230431

230431

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

230798

230798

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

230029

230029

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1