Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

180048

180048

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

180037

180037

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 20

180080

180080

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

232138

232138

Τεμάχιο

232139

232139

Μέτρο

Μέτρο / Μέτρο: 1

232137

232137

Τεμάχιο

231312

231312

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

231848

231848

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

231070

231070

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

231369

231369

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

230431

230431

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

230798

230798

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

230029

230029

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

232332

232332

Τεμάχιο

232333

232333

Τεμάχιο

232182

232182

Τεμάχιο