Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

180231

180231

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

180232

180232

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

180233

180233

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

180253

180253

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50