Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

180665

180665

Τεμάχιο

180271

180271

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

180282

180282

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

180281

180281

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

180270

180270

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10