Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

160046

160046

Τεμάχιο

160966

160966

Τεμάχιο

160596

160596

Τεμάχιο

160283

160283

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

160240

160240

Τεμάχιο

160092

160092

Τεμάχιο

240493

240493

Τεμάχιο