Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

110023

110023

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110024

110024

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111143

111143

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

110657

110657

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

110656

110656

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

110655

110655

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111001

111001

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

110736

110736

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111000

111000

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

110019

110019

Τεμάχιο

110017

110017

Τεμάχιο

110018

110018

Τεμάχιο

111216

111216

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

111218

111218

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

111217

111217

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

111223

111223

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111195

111195

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12