Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

111049

111049

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110023

110023

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111268

111268

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111267

111267

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110024

110024

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111143

111143

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

111290

111290

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

110657

110657

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110655

110655

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111291

111291

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

110656

110656

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111292

111292

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

111001

111001

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

111304

111304

Σετ

Σετ / Σετ: 1

111000

111000

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

111303

111303

Σετ

Σετ / Σετ: 1

110019

110019

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110018

110018

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111218

111218

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

111195

111195

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110028

110028

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15