Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

111273

111273

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

111265

111265

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

110976

110976

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111003

111003

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

110076

110076

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 2

110012

110012

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

111231

111231

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

110057

110057

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

110008

110008

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 21

110009

110009

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 21

111269

111269

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 21

111131

111131

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

111254

111254

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

110998

110998

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110176

110176

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

110968

110968

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110969

110969

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110972

110972

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

110652

110652

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110970

110970

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110973

110973

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

111006

111006

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111249

111249

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

111207

111207

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 21

111110

111110

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111111

111111

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110003

110003

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111021

111021

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111007

111007

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111179

111179

Τεμάχιο

111180

111180

Τεμάχιο

111042

111042

Τεμάχιο