Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

111115

111115

Τεμάχιο

111245

111245

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110563

110563

Τεμάχιο

111264

111264

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 14

110902

110902

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 52

111100

111100

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

110670

110670

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

110669

110669

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

110706

110706

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

110710

110710

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

110709

110709

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

110705

110705

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

110708

110708

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

110711

110711

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

111026

111026

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

111029

111029

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

111025

111025

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

111027

111027

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

111198

111198

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

111069

111069

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

111070

111070

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

111054

111054

Τεμάχιο

111053

111053

Τεμάχιο

111212

111212

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

111215

111215

Τεμάχιο

111185

111185

Τεμάχιο

111313

111313

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

110265

110265

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

111241

111241

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

110835

110835

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

111032

111032

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

111034

111034

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

111031

111031

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

111117

111117

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

111030

111030

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

111033

111033

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

111157

111157

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 2

111318

111318

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

111300

111300

Τεμάχιο

110858

110858

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6