Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232603

232603

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111094

111094

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

110479

110479

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

110197

110197

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

111200

111200

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110993

110993

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231336

231336

Τεμάχιο

111196

111196

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110042

110042

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12