Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

090109

090109

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

097832

097832

Τεμάχιο

090078

090078

Τεμάχιο

090066

090066

Τεμάχιο

090065

090065

Τεμάχιο

300541

300541

Τεμάχιο

099200

099200

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

143710

143710

Τεμάχιο

144590

144590

Τεμάχιο

300538

300538

Τεμάχιο

300540

300540

Τεμάχιο

143721

143721

Τεμάχιο

145836

145836

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48