Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

097908

097908

Τεμάχιο

090786

090786

Τεμάχιο

098281

098281

Τεμάχιο

090110

090110

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

090109

090109

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

090107

090107

Τεμάχιο

097832

097832

Τεμάχιο

090078

090078

Τεμάχιο

090066

090066

Τεμάχιο

090065

090065

Τεμάχιο

090079

090079

Τεμάχιο

090064

090064

Τεμάχιο

300541

300541

Τεμάχιο

099200

099200

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

143710

143710

Τεμάχιο

144590

144590

Τεμάχιο

300538

300538

Τεμάχιο

300540

300540

Τεμάχιο

143721

143721

Τεμάχιο

145836

145836

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48