Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

097908

097908

Τεμάχιο

090786

090786

Τεμάχιο

098281

098281

Τεμάχιο

097832

097832

Τεμάχιο

090078

090078

Τεμάχιο

090066

090066

Τεμάχιο

090065

090065

Τεμάχιο

090079

090079

Τεμάχιο

090064

090064

Τεμάχιο

300541

300541

Τεμάχιο

099200

099200

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

143710

143710

Τεμάχιο

144590

144590

Τεμάχιο

300538

300538

Τεμάχιο

300540

300540

Τεμάχιο

143721

143721

Τεμάχιο

145836

145836

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48