Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

143095

143095

Τεμάχιο

300735

300735

Τεμάχιο

145824

145824

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

300749

300749

Τεμάχιο

145825

145825

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

145823

145823

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

140914

140914

Τεμάχιο

145935

145935

Τεμάχιο

144290

144290

Τεμάχιο

243290

243290

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

231719

231719

Τεμάχιο

231720

231720

Τεμάχιο