Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

145645

145645

Τεμάχιο

160380

160380

Τεμάχιο