Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

145645

145645

Τεμάχιο

161346

161346

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 17

161348

161348

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 14

161350

161350

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 14

161349

161349

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 14

161347

161347

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 17