Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

300054

300054

Τεμάχιο

100550

100550

Τεμάχιο

100764

100764

Τεμάχιο

100300

100300

Τεμάχιο

100305

100305

Τεμάχιο

100351

100351

Τεμάχιο

100311

100311

Τεμάχιο

100352

100352

Τεμάχιο

100799

100799

Τεμάχιο

100549

100549

Τεμάχιο

100297

100297

Τεμάχιο

100765

100765

Τεμάχιο

100800

100800

Τεμάχιο

100934

100934

Τεμάχιο

100296

100296

Τεμάχιο

100207

100207

Τεμάχιο

100872

100872

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

100294

100294

Τεμάχιο

100506

100506

Τεμάχιο

101060

101060

Τεμάχιο

101059

101059

Τεμάχιο

101061

101061

Τεμάχιο

101062

101062

Τεμάχιο

300762

300762

Τεμάχιο

100006

100006

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

100005

100005

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

101146

101146

Τεμάχιο

101098

101098

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

100155

100155

Τεμάχιο

100760

100760

Τεμάχιο

100430

100430

Τεμάχιο

101063

101063

Τεμάχιο

100015

100015

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

144032

144032

Τεμάχιο