Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

210096

210096

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

210352

210352

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50