Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

210124

210124

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 20

212306

212306

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1