Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

210267

210267

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

211745

211745

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

210022

210022

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 25

210295

210295

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 25

211814

211814

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 25

210124

210124

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 20

211947

211947

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 20

211829

211829

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

210582

210582

Κιλό

Κιλό / Πακέτο: 20