Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

210267

210267

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

212187

212187

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

211745

211745

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

210295

210295

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 25

211814

211814

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 25

211947

211947

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 20

211829

211829

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

212189

212189

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

210582

210582

Κιλό

Κιλό / Πακέτο: 20

212306

212306

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1