Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

210096

210096

Κιλό

Κιλό / Πακέτο: 5

212281

212281

Τεμάχιο

211974

211974

Τεμάχιο

211975

211975

Τεμάχιο

211429

211429

Τεμάχιο

212118

212118

Τεμάχιο

212478

212478

Τεμάχιο

212479

212479

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

210026

210026

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

211544

211544

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

211545

211545

Τεμάχιο

211518

211518

Τεμάχιο

211519

211519

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

211604

211604

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

211928

211928

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

211929

211929

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

211521

211521

Τεμάχιο

211079

211079

Τεμάχιο

211080

211080

Τεμάχιο

212724

212724

Τεμάχιο

212725

212725

Τεμάχιο

211645

211645

Τεμάχιο

211888

211888

Τεμάχιο

212049

212049

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

212050

212050

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

210917

210917

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

211933

211933

Τεμάχιο

212537

212537

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 2

212261

212261

Σετ

Σετ / Σετ: 1

212811

212811

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 2

212251

212251

Τεμάχιο

212275

212275

Τεμάχιο

211078

211078

Τεμάχιο

210907

210907

Τεμάχιο

210906

210906

Τεμάχιο

212536

212536

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

210124

210124

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 20

212306

212306

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

211932

211932

Τεμάχιο

211279

211279

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15