Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

211730

211730

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

211721

211721

Τεμάχιο

211725

211725

Τεμάχιο

210783

210783

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

210785

210785

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

210782

210782

Τεμάχιο

210784

210784

Τεμάχιο

212040

212040

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

212033

212033

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

212001

212001

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

211507

211507

Τεμάχιο

210781

210781

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 300

210094

210094

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

210097

210097

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 400

212135

212135

Τεμάχιο

212117

212117

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 48