Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

212031

212031

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

231701

231701

Τεμάχιο

211340

211340

Τεμάχιο

211780

211780

Τεμάχιο

212131

212131

Τεμάχιο

212032

212032

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

210247

210247

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

212282

212282

Τεμάχιο

210122

210122

Τεμάχιο

212104

212104

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

210048

210048

Τεμάχιο

211830

211830

Τεμάχιο

210225

210225

Τεμάχιο

210401

210401

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

212010

212010

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

013661

013661

Τεμάχιο

212225

212225

Τεμάχιο

210212

210212

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

212129

212129

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

210034

210034

Τεμάχιο

211382

211382

Τεμάχιο

212438

212438

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

211647

211647

Τεμάχιο

212302

212302

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

211823

211823

Τεμάχιο