Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

211897

211897

Τεμάχιο

211898

211898

Τεμάχιο

211753

211753

Τεμάχιο

212439

212439

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

212283

212283

Τεμάχιο

212440

212440

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

212284

212284

Τεμάχιο

212441

212441

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

212442

212442

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

210204

210204

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20