Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

211752

211752

Τεμάχιο

211897

211897

Τεμάχιο

211898

211898

Τεμάχιο

211753

211753

Τεμάχιο

212283

212283

Τεμάχιο

212284

212284

Τεμάχιο

210204

210204

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20