Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

151093

151093

Τεμάχιο

210061

210061

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

211785

211785

Τεμάχιο

211973

211973

Τεμάχιο

210898

210898

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

211373

211373

Τεμάχιο

210101

210101

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

211846

211846

Τεμάχιο

211337

211337

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

211431

211431

Τεμάχιο

210140

210140

Τεμάχιο

211712

211712

Τεμάχιο

211713

211713

Τεμάχιο

211473

211473

Τεμάχιο

300901

300901

Τεμάχιο

211817

211817

Τεμάχιο

212003

212003

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 120