Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

211467

211467

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

211466

211466

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

211941

211941

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

211940

211940

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

210300

210300

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

211316

211316

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

211317

211317

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

212301

212301

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

212300

212300

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

212299

212299

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

212307

212307

Ζεύγος

Ζεύγος / Κιβώτιο: 144

211314

211314

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

211399

211399

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

211402

211402

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

211398

211398

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

212086

212086

Ζεύγος

212076

212076

Ζεύγος

212140

212140

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

212084

212084

Ζεύγος

212077

212077

Ζεύγος

211970

211970

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 100

212273

212273

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

212272

212272

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

212271

212271

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

211986

211986

Τεμάχιο