Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

211380

211380

Τεμάχιο

211958

211958

Τεμάχιο

212234

212234

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

212235

212235

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

211637

211637

Τεμάχιο

211638

211638

Τεμάχιο

212087

212087

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

211405

211405

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

211232

211232

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

211908

211908

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 24

212260

212260

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

211033

211033

Τεμάχιο

210568

210568

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

211605

211605

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

212236

212236

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

211790

211790

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

212285

212285

Τεμάχιο

211379

211379

Τεμάχιο

211534

211534

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

211718

211718

Τεμάχιο

210254

210254

Τεμάχιο

211639

211639

Τεμάχιο