Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

211239

211239

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 35

211218

211218

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

211217

211217

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

211307

211307

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

211618

211618

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

211619

211619

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

212222

212222

Τεμάχιο

212223

212223

Τεμάχιο

212224

212224

Τεμάχιο

212203

212203

Τεμάχιο

212204

212204

Τεμάχιο

211213

211213

Τεμάχιο

211248

211248

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

170140

170140

Τεμάχιο