Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

210069

210069

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 66

212188

212188

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

210064

210064

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 66

212196

212196

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

212401

212401

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 21

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

211372

211372

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

211390

211390

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

212383

212383

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

211988

211988

Σετ

Σετ / Σετ: 1

212177

212177

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

212146

212146

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

210268

210268

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 21

210038

210038

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 35

211299

211299

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

211024

211024

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

211480

211480

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

211022

211022

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 100

211023

211023

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 100

210143

210143

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

212476

212476

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

212416

212416

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

212467

212467

Τεμάχιο

212270

212270

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

212331

212331

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

212332

212332

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

212206

212206

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

212098

212098

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1