Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

145837

145837

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 35

145767

145767

Τεμάχιο

140181

140181

Τεμάχιο

140124

140124

Τεμάχιο

146083

146083

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

145761

145761

Τεμάχιο

145320

145320

Τεμάχιο

146084

146084

Τεμάχιο

144287

144287

Τεμάχιο

140144

140144

Τεμάχιο

231733

231733

Τεμάχιο

231732

231732

Τεμάχιο

142899

142899

Τεμάχιο

140190

140190

Τεμάχιο