Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232524

232524

Τεμάχιο

231712

231712

Τεμάχιο

232696

232696

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

232683

232683

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

146149

146149

Τεμάχιο

146114

146114

Τεμάχιο

146082

146082

Τεμάχιο

146081

146081

Τεμάχιο

232567

232567

Τεμάχιο

232568

232568

Τεμάχιο

232556

232556

Τεμάχιο

232555

232555

Τεμάχιο

232560

232560

Τεμάχιο

232558

232558

Τεμάχιο

140134

140134

Τεμάχιο

140135

140135

Τεμάχιο

145316

145316

Τεμάχιο

140085

140085

Τεμάχιο

232708

232708

Τεμάχιο

145917

145917

Τεμάχιο

232564

232564

Τεμάχιο

231726

231726

Τεμάχιο

146113

146113

Τεμάχιο

232790

232790

Τεμάχιο

232791

232791

Τεμάχιο

230055

230055

Τεμάχιο

145837

145837

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 35

140182

140182

Τεμάχιο

140183

140183

Τεμάχιο

232566

232566

Τεμάχιο

232895

232895

Τεμάχιο

145956

145956

Τεμάχιο

140127

140127

Τεμάχιο

140129

140129

Τεμάχιο

145767

145767

Τεμάχιο

140124

140124

Τεμάχιο

146083

146083

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

145761

145761

Τεμάχιο

145320

145320

Τεμάχιο

145776

145776

Τεμάχιο