Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231938

231938

Τεμάχιο

211698

211698

Τεμάχιο

211633

211633

Τεμάχιο

212328

212328

Τεμάχιο

232334

232334

Τεμάχιο

211946

211946

Τεμάχιο

211945

211945

Τεμάχιο

211632

211632

Τεμάχιο

060082

060082

Τεμάχιο

060083

060083

Τεμάχιο

063168

063168

Τεμάχιο

063169

063169

Τεμάχιο

232133

232133

Τεμάχιο

231564

231564

Τεμάχιο

232053

232053

Τεμάχιο

211735

211735

Τεμάχιο

301045

301045

Τεμάχιο

231452

231452

Τεμάχιο

231571

231571

Τεμάχιο

230195

230195

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 20

230169

230169

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1