Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231938

231938

Τεμάχιο

211633

211633

Τεμάχιο

211946

211946

Τεμάχιο

211945

211945

Τεμάχιο

231564

231564

Τεμάχιο

301045

301045

Τεμάχιο

211735

211735

Τεμάχιο

231452

231452

Τεμάχιο

231571

231571

Τεμάχιο

231314

231314

Τεμάχιο

230169

230169

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

230195

230195

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 20