Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231083

231083

Τεμάχιο

232940

232940

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

232911

232911

Τεμάχιο