Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231236

231236

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

231237

231237

Τεμάχιο

231200

231200

Τεμάχιο

232546

232546

Τεμάχιο