Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232407

232407

Τεμάχιο

230574

230574

Τεμάχιο

174416

174416

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

173689

173689

Τεμάχιο

171406

171406

Τεμάχιο

230850

230850

Τεμάχιο

230427

230427

Τεμάχιο

231083

231083

Τεμάχιο

230125

230125

Τεμάχιο

230426

230426

Τεμάχιο

230958

230958

Τεμάχιο

231236

231236

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

231237

231237

Τεμάχιο

231200

231200

Τεμάχιο

232546

232546

Τεμάχιο

231696

231696

Τεμάχιο

231240

231240

Τεμάχιο

231843

231843

Τεμάχιο

230943

230943

Τεμάχιο

230588

230588

Τεμάχιο

230072

230072

Τεμάχιο

230854

230854

Τεμάχιο

231997

231997

Τεμάχιο

230565

230565

Τεμάχιο

230128

230128

Τεμάχιο

230464

230464

Τεμάχιο

230071

230071

Τεμάχιο

230069

230069

Τεμάχιο

230068

230068

Τεμάχιο

230947

230947

Τεμάχιο

230946

230946

Τεμάχιο

232408

232408

Τεμάχιο

230702

230702

Τεμάχιο

231385

231385

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

231991

231991

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 120

232059

232059

Τεμάχιο

230473

230473

Τεμάχιο

230121

230121

Τεμάχιο

300703

300703

Τεμάχιο

300997

300997

Τεμάχιο