Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

230529

230529

Τεμάχιο

145976

145976

Τεμάχιο