Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232278

232278

Τεμάχιο

231958

231958

Τεμάχιο

211430

211430

Τεμάχιο

230835

230835

Τεμάχιο

231895

231895

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

231919

231919

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

231920

231920

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

231894

231894

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

231918

231918

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 120

232135

232135

Τεμάχιο

230634

230634

Τεμάχιο

232310

232310

Τεμάχιο

230268

230268

Τεμάχιο

300688

300688

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

232270

232270

Τεμάχιο

230625

230625

Τεμάχιο

300690

300690

Τεμάχιο

300691

300691

Τεμάχιο

232259

232259

Τεμάχιο