Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232278

232278

Τεμάχιο

231958

231958

Τεμάχιο

211430

211430

Τεμάχιο

230835

230835

Τεμάχιο

231895

231895

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

231919

231919

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

231920

231920

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

231894

231894

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

231918

231918

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 120

232135

232135

Τεμάχιο

230634

230634

Τεμάχιο

232310

232310

Τεμάχιο

300688

300688

Τεμάχιο

232270

232270

Τεμάχιο

230625

230625

Τεμάχιο

300690

300690

Τεμάχιο

300691

300691

Τεμάχιο

232259

232259

Τεμάχιο