Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232269

232269

Τεμάχιο

232268

232268

Τεμάχιο

232266

232266

Τεμάχιο

232263

232263

Τεμάχιο

232264

232264

Τεμάχιο

230430

230430

Τεμάχιο

230345

230345

Τεμάχιο

231520

231520

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

300655

300655

Τεμάχιο

232056

232056

Τεμάχιο