Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

230430

230430

Τεμάχιο

230345

230345

Τεμάχιο

231520

231520

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

300655

300655

Τεμάχιο