Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232269

232269

Τεμάχιο

232268

232268

Τεμάχιο

232263

232263

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

232264

232264

Τεμάχιο

230430

230430

Τεμάχιο

230345

230345

Τεμάχιο

231520

231520

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

300655

300655

Τεμάχιο

232266

232266

Τεμάχιο

232056

232056

Τεμάχιο