Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

230519

230519

Τεμάχιο

230515

230515

Τεμάχιο

230514

230514

Τεμάχιο

230581

230581

Τεμάχιο

231527

231527

Τεμάχιο

231526

231526

Τεμάχιο

231528

231528

Τεμάχιο

230411

230411

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

231529

231529

Τεμάχιο

232010

232010

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

232011

232011

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

230424

230424

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

231034

231034

Τεμάχιο

231035

231035

Τεμάχιο

231036

231036

Τεμάχιο

232003

232003

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

232004

232004

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

232005

232005

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

301018

301018

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

230147

230147

Τεμάχιο

230709

230709

Τεμάχιο

230711

230711

Τεμάχιο

230760

230760

Τεμάχιο

231038

231038

Τεμάχιο

230710

230710

Τεμάχιο