Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231566

231566

Τεμάχιο

231567

231567

Τεμάχιο

231827

231827

Τεμάχιο

231816

231816

Τεμάχιο

231216

231216

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231818

231818

Τεμάχιο

231116

231116

Τεμάχιο

231817

231817

Τεμάχιο

231118

231118

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231849

231849

Τεμάχιο

231119

231119

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231120

231120

Τεμάχιο