Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

190783

190783

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

231861

231861

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Παλέτα: 120

231863

231863

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Παλέτα: 144

232071

232071

Τεμάχιο

231569

231569

Τεμάχιο

231298

231298

Τεμάχιο

231388

231388

Τεμάχιο

231389

231389

Τεμάχιο

231387

231387

Τεμάχιο

231115

231115

Τεμάχιο

231568

231568

Τεμάχιο

231845

231845

Τεμάχιο

231301

231301

Τεμάχιο