Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231566

231566

Τεμάχιο

231567

231567

Τεμάχιο

231827

231827

Τεμάχιο

231816

231816

Τεμάχιο

231216

231216

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231818

231818

Τεμάχιο

231116

231116

Τεμάχιο

231817

231817

Τεμάχιο

231118

231118

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231849

231849

Τεμάχιο

231119

231119

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231120

231120

Τεμάχιο

190783

190783

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

231863

231863

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Παλέτα: 144

231569

231569

Τεμάχιο

232932

232932

Τεμάχιο

231298

231298

Τεμάχιο

231388

231388

Τεμάχιο

231389

231389

Τεμάχιο

231387

231387

Τεμάχιο

231115

231115

Τεμάχιο

231568

231568

Τεμάχιο

231845

231845

Τεμάχιο

231301

231301

Τεμάχιο