Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231675

231675

Τεμάχιο

231676

231676

Τεμάχιο

231674

231674

Τεμάχιο

231622

231622

Τεμάχιο

145774

145774

Τεμάχιο

230113

230113

Τεμάχιο

231869

231869

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 3