Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231675

231675

Τεμάχιο

231676

231676

Τεμάχιο

231674

231674

Τεμάχιο

231622

231622

Τεμάχιο

232040

232040

Τεμάχιο

145774

145774

Τεμάχιο

230113

230113

Τεμάχιο

231869

231869

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 3