Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

230003

230003

Τεμάχιο

230005

230005

Τεμάχιο

230007

230007

Τεμάχιο

230015

230015

Τεμάχιο

232498

232498

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

232497

232497

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

232496

232496

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

232495

232495

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

232500

232500

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

232499

232499

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

232501

232501

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

232692

232692

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

232705

232705

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

232701

232701

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

232691

232691

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

232748

232748

Τεμάχιο

232749

232749

Τεμάχιο

232784

232784

Τεμάχιο

232785

232785

Τεμάχιο

232325

232325

Τεμάχιο

232517

232517

Τεμάχιο

232518

232518

Τεμάχιο

232674

232674

Τεμάχιο

232678

232678

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

232676

232676

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

232516

232516

Τεμάχιο

232721

232721

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

232669

232669

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

232670

232670

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

232723

232723

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

232722

232722

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

232482

232482

Τεμάχιο

232326

232326

Τεμάχιο

232483

232483

Τεμάχιο

232484

232484

Τεμάχιο

232766

232766

Τεμάχιο

232768

232768

Τεμάχιο

232750

232750

Τεμάχιο

232752

232752

Τεμάχιο

232754

232754

Τεμάχιο