Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

230003

230003

Τεμάχιο

230005

230005

Τεμάχιο

230007

230007

Τεμάχιο

230015

230015

Τεμάχιο

232498

232498

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

232497

232497

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

232496

232496

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

232495

232495

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

232500

232500

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

232499

232499

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

232501

232501

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

232517

232517

Τεμάχιο

232518

232518

Τεμάχιο

232516

232516

Τεμάχιο

232482

232482

Τεμάχιο

232326

232326

Τεμάχιο

232483

232483

Τεμάχιο

232325

232325

Τεμάχιο

232484

232484

Τεμάχιο