Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

145753

145753

Τεμάχιο

230003

230003

Τεμάχιο

230005

230005

Τεμάχιο

230007

230007

Τεμάχιο

230015

230015

Τεμάχιο

232498

232498

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

232497

232497

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

232496

232496

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

232495

232495

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

231960

231960

Τεμάχιο

231961

231961

Τεμάχιο

232500

232500

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

232499

232499

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

231729

231729

Τεμάχιο

230204

230204

Τεμάχιο

23167?5

23167?5

Τεμάχιο

231676

231676

Τεμάχιο

231730

231730

Τεμάχιο

231708

231708

Τεμάχιο

231709

231709

Τεμάχιο

231710

231710

Τεμάχιο

232501

232501

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231472

231472

Τεμάχιο

231471

231471

Τεμάχιο

231418

231418

Σετ

Σετ / Σετ: 1

230101

230101

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 6

231419

231419

Τεμάχιο

231464

231464

Τεμάχιο

232569

232569

Τεμάχιο

232570

232570

Τεμάχιο

230112

230112

Τεμάχιο

230111

230111

Τεμάχιο

230106

230106

Τεμάχιο

230103

230103

Τεμάχιο

231486

231486

Τεμάχιο

231474

231474

Τεμάχιο

231475

231475

Τεμάχιο

232563

232563

Τεμάχιο

232565

232565

Τεμάχιο

232533

232533

Τεμάχιο