Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

140113

140113

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

145796

145796

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

140101

140101

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

140095

140095

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

145795

145795

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

145779

145779

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

145778

145778

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

145972

145972

Τεμάχιο

145970

145970

Τεμάχιο

145161

145161

Τεμάχιο

145333

145333

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

145785

145785

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

146131

146131

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

145974

145974

Τεμάχιο

144901

144901

Τεμάχιο

145334

145334

Τεμάχιο

145074

145074

Τεμάχιο

146130

146130

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

145329

145329

Τεμάχιο

145064

145064

Τεμάχιο

144690

144690

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

140110

140110

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

145787

145787

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

146132

146132

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

140087

140087

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

145337

145337

Τεμάχιο

145331

145331

Τεμάχιο

145332

145332

Τεμάχιο

145968

145968

Τεμάχιο

145063

145063

Τεμάχιο

145782

145782

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

146128

146128

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

144958

144958

Τεμάχιο

146127

146127

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

145969

145969

Τεμάχιο

144908

144908

Τεμάχιο

145328

145328

Τεμάχιο

140088

140088

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

146129

146129

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

145783

145783

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24