Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

140123

140123

Τεμάχιο

144698

144698

Τεμάχιο

144487

144487

Τεμάχιο

144534

144534

Τεμάχιο

144868

144868

Τεμάχιο

145799

145799

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

140114

140114

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

144873

144873

Τεμάχιο

144694

144694

Τεμάχιο

145341

145341

Τεμάχιο

140103

140103

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

145022

145022

Τεμάχιο

145032

145032

Τεμάχιο

145821

145821

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

144960

144960

Τεμάχιο

145366

145366

Τεμάχιο

145367

145367

Τεμάχιο

144871

144871

Τεμάχιο

145065

145065

Τεμάχιο

145029

145029

Τεμάχιο

140933

140933

Τεμάχιο

140026

140026

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

140111

140111

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

145066

145066

Τεμάχιο

145068

145068

Τεμάχιο

145797

145797

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

144892

144892

Τεμάχιο

145031

145031

Τεμάχιο

144872

144872

Τεμάχιο

144899

144899

Τεμάχιο

145346

145346

Τεμάχιο

145350

145350

Τεμάχιο

145339

145339

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

145347

145347

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

145349

145349

Τεμάχιο

145166

145166

Τεμάχιο

145348

145348

Τεμάχιο

144867

144867

Τεμάχιο

140121

140121

Τεμάχιο

140122

140122

Τεμάχιο