Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

143142

143142

Τεμάχιο

145353

145353

Τεμάχιο

145352

145352

Τεμάχιο

146310

146310

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

146142

146142

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

146135

146135

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

146312

146312

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

146143

146143

Τεμάχιο

146313

146313

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

146309

146309

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12