Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

143142

143142

Τεμάχιο

145353

145353

Τεμάχιο

145352

145352

Τεμάχιο

146133

146133

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

145351

145351

Τεμάχιο

146142

146142

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

146135

146135

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

146143

146143

Τεμάχιο