Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

140188

140188

Τεμάχιο

141745

141745

Τεμάχιο

140185

140185

Τεμάχιο

145752

145752

Τεμάχιο

143800

143800

Τεμάχιο

143388

143388

Τεμάχιο

140123

140123

Τεμάχιο

145355

145355

Τεμάχιο

143619

143619

Τεμάχιο

143611

143611

Τεμάχιο

144698

144698

Τεμάχιο

144487

144487

Τεμάχιο

140113

140113

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

145796

145796

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

140101

140101

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

140095

140095

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

145795

145795

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

145779

145779

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

145778

145778

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

145971

145971

Τεμάχιο

145972

145972

Τεμάχιο

145973

145973

Τεμάχιο

145970

145970

Τεμάχιο

144888

144888

Τεμάχιο

145161

145161

Τεμάχιο

145333

145333

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

145785

145785

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

145974

145974

Τεμάχιο

144901

144901

Τεμάχιο

145334

145334

Τεμάχιο

145074

145074

Τεμάχιο

145329

145329

Τεμάχιο

145064

145064

Τεμάχιο

144690

144690

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

140110

140110

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

145787

145787

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

140186

140186

Τεμάχιο

140087

140087

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

145780

145780

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

145337

145337

Τεμάχιο