Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

230601

230601

Τεμάχιο

230461

230461

Τεμάχιο

231519

231519

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

301063

301063

Τεμάχιο

231201

231201

Τεμάχιο

230275

230275

Τεμάχιο

300746

300746

Τεμάχιο

230456

230456

Τεμάχιο