Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232281

232281

Τεμάχιο

232888

232888

Τεμάχιο

232840

232840

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

232839

232839

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 150

230601

230601

Τεμάχιο

232237

232237

Τεμάχιο

232236

232236

Τεμάχιο

232067

232067

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 120

232017

232017

Τεμάχιο

301063

301063

Τεμάχιο

300746

300746

Τεμάχιο

232903

232903

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 8

232970

232970

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24