Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232009

232009

Τεμάχιο

180678

180678

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

180716

180716

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

180715

180715

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

180043

180043

Τεμάχιο