Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

232280

232280

Τεμάχιο

232292

232292

Τεμάχιο

232294

232294

Τεμάχιο

232293

232293

Τεμάχιο

231316

231316

Τεμάχιο

231317

231317

Τεμάχιο

231318

231318

Τεμάχιο

300839

300839

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

300934

300934

Τεμάχιο

180677

180677

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

180202

180202

Τεμάχιο

180676

180676

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

180683

180683

Τεμάχιο

180069

180069

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

180078

180078

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 28

300572

300572

Τεμάχιο

180705

180705

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

180706

180706

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

180704

180704

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

180703

180703

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30